בוטחים בקב"ה

מה הבריות אומרות עליו

שומע אל אביונים

השמח בחלקו

על הסטנדר

שרים ביקב